Viết bi hình ống chích - WinZ

  • img-responsive
  • img-responsive
  • img-responsive
  • img-responsive

Viết bi hình ống chích

  • viết bi
  • Winwinshop88
Chat Zalo

Viết bi hình ống chích ❤️ ️ Viết bi hình ống chích - chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm!...

10.000₫
Số lượng :
Thanh Toán

Viết bi hình ống chích

 

 

 

❤️️ Viết bi hình ống chích - chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Ngộ nhỉ, Thật độc đáo với viết bi hình ống chích của Chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Thiết kế sáng tạo trong hình dáng một cây ống chích sẽ làm nên cá tính khác biệt của bạn so với mọi người. Sản phẩm nhỏ gọn có thể cùng bạn đi bất cứ nơi đâu.

️ Bút hình ống chích với chiều dài 13cm làm bằng nhựa ABS/AS có nhiều màu nước để bạn lựa chọn.

️ Viết bi hình ống chích - chắc chắn bạn bè và người xung quanh sẽ một cơn hú vía vì trên tay bạn cầm...ống tiêm! Nhưng đừng sợ, nó sẽ không hại đâu, chỉ là cây viết thôi mà...hihi. Ngộ nhỉ, thật độc đáo với viết bi hình ống chích của winwinshop88. 

❤️️ Thiết kế sáng tạo trong hình dáng một cây ống chích sẽ làm nên cá tính khác biệt của bạn so với mọi người. Sản phẩm nhỏ gọn có thể cùng bạn đi bất cứ nơi đâu. Bút bi hình ống chích với chiều dài 12.5 cm làm bằng nhựa ABS/AS có nhiều màu nước để bạn lựa chọn.

 

❤️️ Màu: Xanh dương, xanh lá, đỏ, vàng

❤️ Chiều dài: 12.5 cm

 

 

 

 

 

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich

 

Viet-bi-hinh-ong-chich