Chính Sách Về Quản Lý Thông Tin Khách Hàng - WinZ

Chính Sách Về Bảo Mật Thông Tin Khách Hàng

Cám ơn quý khách đã truy cập vào website Winz.vn. Chúng tôi tôn trọng và cam kết sẽ bảo mật những thông tin mang tính riêng tư của bạn.

 Bảo vệ dữ liệu cá nhân và gây dựng được niềm tin cho quý khách là vấn đề rất quan trọng với chúng tôi. Vì vậy, chúng tôi sẽ dùng tên và các thông tin khác liên quan đến quý khách tuân thủ theo nội dung của Chính sách bảo mật. Chúng tôi chỉ thu thập những thông tin cần thiết liên quan đến giao dịch mua bán.

 Chúng tôi sẽ giữ thông tin của khách hàng trong thời gian luật pháp quy định hoặc cho mục đích nào đó. Quý khách có thể truy cập vào website và trình duyệt mà không cần phải cung cấp chi tiết cá nhân. Lúc đó, bạn đang ẩn danh và chúng tôi không thể biết bạn là ai nếu bạn không đăng nhập vào tài khoản của mình.