5 Tiêu Chí Chọn Ba Lô Đựng Laptop Cho Các Bạn

Dù các bạn đang là học sinh, sinh viên hay là đã đi làm thì trên lưng không bao giờ thiếu được 1 chiếc ba lô. Học sinh, sinh viên thì thường sẽ mang những dụng cụ học tập và 1 chiếc laptop. Vậy chọn 1 chiếc ba lô đựng laptop...